Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Honk- en Softbalvereniging Seven Hills nodigt alle leden en ouders / vertegenwoordigers van jeugdleden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in onze eigen kantine op

maandag 6 mei 2013 om 20:00 uur

De agenda en begeleidende stukken ontvangt u per e-mail zodra deze gereed zijn. Zijn er punten die u graag tijdens de ALV besproken ziet, geef het dan zo snel mogelijk aan ons door.

Na afloop van de vergadering is er natuurlijk tijd voor gezellig napraten en een drankje!