Algemene ledenvergadering

Het nieuwe honk- en softbalseizoen staat weer voor de deur! Naast de sportieve voorbereiding voor het seizoen, zijn ook de organisatorische voorbereidingen in volle gang. Om deze reden is er een algemene ledenvergadering van Seven Hills gepland, zodat we jullie kunnen informeren over het komend seizoen en kort terug kunnen blikken op het seizoen van 2014.

Alle leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers zijn hiervoor uitgenodigd.
De vergadering staat gepland op:

Dinsdag 10 maart 2015 om 19.30 uur, kantine Seven Hills, Westrand te Zevenbergen. 

Woensdag 11 maart 2015 om 19:30 uur, kantine Seven-Hills, Westrand te Zevenbergen.

We hopen jullie allemaal te zien om samen het nieuwe seizoen te openen.

Groetjes,

Bestuur Seven Hills
Peter, Leonie en Carla